Technical consulant

UtilityCloud

Product, Enterprise infrastructure & Application, AI & Machine learning, Industry & Production

Full time

Oslo, Halden

nteressert i teknologi og ønsker å være med å forme fremtidens energimarked? Det nordiske energimarkedet er i stor endring. Digitalisering og kundenes etterspørsel etter nye tjenester utfordrer aktørene i bransjen. Altere er en pådriver for disse endringene som leverandør av skytjenesten Utility Cloud. Utility Cloud er et økosystem med innovative digitale løsninger for nordiske energiselskaper. Det innebærer løsninger som dekker hele verdikjeden

About the position

Perks & Benefits

Possibility of working abroad

Career growth

Internship program

Fitness Center

Job training

Opportunity to work from home

Architecture and technology decisions

More than 25 days of vacation

Work-life balance

Wish to not travel in work

Own responsibility

Stable work situation

Freedom at work

Choose own equipment

Fixed salary

Central office

Competitive salary

Development opportunities

Workplace not placed in office landscape

Flexible working hours

About UtilityCloud

UtilityCloud startet opp høsten 2019 av en gjeng gründere som så behovet for en fremtidsrettet digital plattform for energimarkedet. Bare ett år etter oppstarten var de tre første kundene live med UtilityCloud. I dag blir 20% av det norske energimark

Employees: 20-49
Website
Register to get in contact