Demando logo
Entecon AB

Senior utvecklare Java DDD CD/CI

Entecon AB

Vi söker dig som arbetar med framställning av programkod. Har god kunskap om programmeringsspråk, ramverk, verktyg och utvecklingsmiljöer. Ytterligare exempel på arbete är att läsa och tolka verksamhetskrav och omsätta dessa i kod. Inom systemutveck

Person icon
Stockholm
Skills icon
Fullstack (+ 7 yrs)
Skills icon
Java (+ 7 yrs)
Perks & Benefits
Possibility of working abroad
Code days
Shower
Own responsibility
Flexible working hours
Hackathons
Work inhouse
More than 25 days of vacation
Bonus
Work-life balance
New technique
Occupational pension
Variable salary
Central office
Healthcare insurance
Development opportunities
Opportunity to work from home
Wellness allowance
Extra parental allowance
Fixed salary
Tech Stack
Swift
Node.js
React.js
Clojure
Go
Machine Learning
Java
C++
JavaScript
Python
Media
company_1_2021-04-19-20-43-34_607dcf567ee8a.jpg