Personvernerklæring

Vi synes det er viktig at du kjenner dine rettigheter og forstår hvordan vi samler inn og bruker dine personopplysninger, hvem vi gir dem videre til og hvor lenge vi lagrer dem.

Hvilke personopplysninger samler vi inn?
Vi bruker dine personopplysninger med det formål å levere tjenesten i henhold til vår avtale med deg.


INFORMASJON DU GIR OSS
Karakteristisk for denne type personopplysninger er at du eller din arbeidsgiver aktivt og frivillig oppgir dem på Demando, for eksempel via et skjema eller via e-post.

Registrering
Når du oppretter en konto må du oppgi informasjon som navn, e-postadresse og passord.

Talentprofil
Du velger hva slags informasjon du deler med oss. Det kan f.eks. være utdanning, lønnskrav, erfaring, egenskaper, ferdigheter, steder, ønsker. Du er ikke nødt til å oppgi noe informasjon utenom det som er obligatorisk for din talentprofil, men du får mer ut av Demando dersom du oppgir mer informasjon i profilen.

Bedriftsinformasjon
Når du, eller din arbeidsgiver, registrer deg som en bruker av tjenesten, må du angi informasjon som navn, e-postadresse og passord. I tillegg kan bedriften frivillig oppgi informasjon som inneholder personopplysninger, f.eks. bilder eller navn ifm. presentasjon av bedriften.

E-post og support
Vi lagrer informasjon når du bruker Demandos support eller har en annen form for kontakt med Demando. For eksempel gjennom supportsaker på chat eller e-post.

Meldinger
Vi samler informasjon om deg når du sender, mottar eller samhandler med meldinger som sendes mellom talenter og bedrifter. For eksempel svar på en kontaktforespørsel.

Informasjon påkrevd for en ansettelsesgave
Når tiden kommer for å levere Demandos ansettelsesgave, er det lovpålagt med fullt navn, fødselsnummer, telefonnummer, adresse, kontodetaljer og lignende. Dette lagres ikke i tjenesten, kun i systemene som behøves for å håndtere de gjeldende betalingene.

Invitasjoner
Når du inviterer andre til å bruke Demando gjennom bruk av Demandos «Tips en venn»-funksjon, vil Demando lagre e-postadressen og navnet til personen som inviterer og som blir invitert.


INFORMASJON SOM SAMLES NÅR DU BRUKER DEMANDO
Vi lagrer automatisk noe informasjon når du besøker eller bruker Demando.

Teknisk informasjon
Vi lagrer noe informasjon om enheten du bruker og tilkoblingen. For eksempel nettlesere, operativsystemer, enhetssystemer, siden du besøkte tidligere, søk, pålogginger og andre interaksjoner med Demando.

Informasjon om hvordan bruke Demando
Når du bruker Demando, lagres informasjon om hvordan du bruker tjenesten, for eksempel hvordan du navigerer og søker.

Cookies
Vi bruker cookies når du besøker nettstedet vårt. Du finner mer informasjon om hvordan vi behandler informasjonskapsler i vår cookie-erklæring.

INFORMASJON FRA ANDRE
Vi kan også registrere annen informasjon om deg basert på offentlig tilgjengelig informasjon, slik som bransje eller ekstra kontaktopplysninger.


Hva bruker vi personopplysninger til?
Det kreves et juridisk grunnlag for å behandle personopplysninger. Dette forutsetter at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale eller et lovkrav. Vi kan også behandle personopplysninger etter ditt samtykke eller for å ivareta berettigede interesser.

Levere tjenesten
Vi behandler dine personopplysninger for å levere tjenesten og kommunisere med deg når du bruker Demando, f.eks. for å matche deg med jobber, kommunikasjon mellom talenter, bedrifter og Demando og for å yte support. Vi behandler informasjonen for å oppfylle avtalen med deg, og basert på dette juridiske grunnlaget behandler vi også informasjon om deg, din atferd og dine samhandlinger på Demando.

For kommunikasjon
Vi gjør det mulig for deg og andre å kommunisere via Demando. For eksempel via kontaktforespørsler eller meldinger mellom bedrifter og talenter. I tillegg kan Demando ta kontakt med deg via e-post, chat eller meldinger via Demando. Vi sender også visse type varslinger, for eksempel informasjon om kontaktforespørsler, oppfordringer og påminnelser om svar. Du kan ikkevelge bort slike varslinger uten å slette hele brukerkontoen din. Vi behandler informasjonen for å oppfylle vår avtale.

Overholde lovbestemmelser
Vi behandler personopplysninger for å overholde lovkrav, for eksempel regnskapsmessige oppbevaringsplikter. Vi behandler opplysningene for å overholde et lovkrav.

Utvikling og forbedring av tjenestene
Vi behandler dataene dine for bedre å forstå hvordan Demando brukes, f.eks. for å analyse måten du navigerer på. Vi gjør dette for å utvikle, forbedre og levere en bedre og mer tilpasset tjeneste. Vi behandler informasjonen på grunnlag av berettiget interesse.

For statistikk og rapporter
Vi bruker aggregerte data, med anonymiserte data, for å generere, bruke og dele statistikk. Vi kan f.eks. generere statistikk og rapporter om Demandos brukere og deres behov. Vi behandler informasjonen på grunnlag av berettiget interesse.

Forebygge misbruk
Vi behandler personopplysninger dersom vi mener det er nødvendig av sikkerhetsårsaker, for å utforske eller forebygge ulovlig bruk eller bruk som strider mot brukeravtalen. Vi behandler informasjonen på grunnlag av berettiget interesse.

For direkte markedsføring
Demando sender sjeldent direkte markedsføring via e-post, men i de tilfeller vi gjør det, bruker vi informasjonen din for å kunne sende nyhetsbrev, tilpassede tilbud og relevant informasjon rundt Demando. Vi behandler data med grunnlag i ditt samtykke.


Hvem deler vi personopplysninger med?
Vi kommer ikke til å dele, selge, overføre eller ellers avsløre personopplysninger ut over det som er angitt i denne personvernerklæringen med mindre det er påkrevd etter lov eller vi på forhånd har innhentet ditt samtykke. Opplysningene dine kan deles med bedrifter innenfor Demando-gruppen, bedrifter som helt eller delvis, direkte eller indirekte eier Demando. Dersom vi deler dine personopplysninger, skal vi sørge for at opplysningene utelukkende behandles i henhold til denne erklæringen.

Vår tjeneste
Via Demandos tjeneste deles den informasjonen mellom talent og bedrift som du har oppgitt enten i bedrift- eller talentprofilen eller gjennom meldinger.

Til underleverandører
Vi bruker leverandører med det formål å levere tjenester relatert til vår avtale med deg. Dette betyr at de behøver tilgang på visse opplysninger om deg. Eksempler på slike tjenester er datalagring, analysetjenester, CRM osv. I de tilfeller der vi bruker underleverandører, etablerer vi personlige dataleverandøravtaler og gjennomfører rimelige tiltak for å sikre at disse leverandørene er underlagt taushetsplikt og ikke kan bruke dataene til andre formål enn å levere tjenester til oss.

For å følge loven
Demando kan også utlevere personopplysninger dersom det er påkrevd for å følge gjeldende lovkrav eller krav fra myndigheter, for å ivareta Demandos juridiske interesser eller for å oppdage, forebygge eller bevise svindel og andre sikkerhetsmessige og tekniske problemer.

For aggregert statistikk
Vi bruker aggregerte data, anonymisert, for å generere, bruke og dele statistikk. Vi kan for eksempel dele statistikker og rapporter om Demando-brukernes ønsker om geografisk sted, frynsegoder eller lønn.

Etter salg eller overføring
Vi kan måtte levere dine personopplysninger til en kjøper eller potensiell kjøper dersom vi selger eller overfører Demando. Skulle en slik hendelse inntreffe, vil vi innføre rimelige tiltak for å sikre at informasjonen din behandles i henhold til denne erklæringen.


Hvor behandler vi dine personopplysninger?
Vi etterstreber å behandle dine personopplysninger innenfor EU/EØS. Om vi overfører dine personopplysninger til tredjeland, dvs. land utenfor EU/EØS, vil vi inngå avtaler og innføre andre tiltak for å beskytte dine personopplysninger i henhold til gjeldende lovkrav. Eksempler på slike tiltak er for eksempel Privacy Shield.


Så lenge dataene dine lagres
Vi lagrer dine personopplysninger så lenge kontoen eksisterer, så lange det er nødvendig for å oppfylle våre plikter i henhold til avtalen eller så lenge det kreves for å overholde den lovpålagte oppbevaringsplikten. Selv om du for eksempel kun bruker Demando til å søke på en ny jobb hvert andre år, vil vi lagre informasjonen helt til du velger å lukke kontoen.


Slik beskytter du dine personopplysninger
Demando innfører tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte konfidensialiteten, integriteten og tilgangen til personopplysninger. Kun ansatte som trenger tilgang til dine personopplysninger bør ha tilgang til den.

Dine rettigheter
Det er viktig at du kjenner dine rettigheter og forstår hvordan vi samler inn, behandler og bruker dine personopplysninger, hvem vi gir dem videre til og hvor lenge vi lagrer dem.

Du har rett til å vite hvilken informasjon vi har lagret om deg
Du finner informasjonen som er lagret om deg ved å logge deg på Demando. Hvis du vil vite hvilken informasjon vi har lagret om deg, vil vi sende deg et utdrag innen 30 dager etter at vi har hørt fra deg.

Du har rett til å slette dine personopplysninger («retten til å glemmes»)
Du har muligheten til å avslutte kontoen din, og slik få dataene dine slettet ved å logge deg på Demando og velge å avslutte kontoen. Det kan imidlertid være lovpålagte krav som hindrer oss i å slette noen av dataene dine med det samme.

Du har rett til å overføre dine personopplysninger
Du har rett til å få eller på annen måte bruke (overføre) data du har oppgitt til oss.

Du har rett til å protestere eller begrense bruken av personopplysninger
Du har rett til å protestere på behandlingen av personopplysninger som utføres på grunnlag av berettigede interesser. Dersom du protestere mot behandling, vil vi kun fortsette behandlingen dersom det er berettigede årsaker for behandlingen som veier tyngre enn dine interesser.

Endringer i personvernerklæringen
Tjenesten vår er dynamisk, og vi innfører ofte nye funksjoner som kan kreve at nye opplysninger samles inn. Vi kommer regelmessig til å oppdatere denne personvernerklæringen for å speile endringer i hvordan vi behandler personopplysninger. Dersom vi gjør betydelige forandringer, vil vi varsle deg om dette.


Kontaktopplysninger til behandlingsansvarlige for personopplysninger
Demando Recruitment AB er ansvarlig for å behandle dine personopplysninger. Hvis du har spørsmål om vår behandling eller ønsker å ta kontakt med oss for å gjøre dine rettigheter gjeldende, finner du kontaktopplysningene våre nedenfor:

Demando Recuritment AB

Org.nr 559029-6686

Västerlånggatan 28

111 29 Stockholm, Sweden

Velkommen til Demando

Demando er stedet er tech-talenter og teknologibedrifter finner sin perfekte match. Vi gjør prosessen med å finne ny jobb – eller nye kolleger – enklere, artigere og mer effektiv. Det gjør vi ved å sikre at dere har de samme grunnforventningene før dialogen starter. Lær hvordan Demando kan bidra til å utvikle karrieren eller heve teamet. Registrer deg nå for å matche med nye muligheter.

© 2021 Demando